KYLÄN JA PITÄJÄN METSÄPERINNE TALTEEN:

- Yksi malli siitä, miten voit edetä

 

Metsätorpanmaan tarinailta Keltasuon kämpällä Korpilahden Hirvimäessä kesällä 2006. Edessä vasemmalta Aino Vuorinen,

Veikko Kivilahti, Raimo Järvinen, Matti ja Tuulikki Hiljanen ja Reino Honkanen. Takana rappusilla oikealla Antero Salminen.

 

 1. Kokoa työryhmä, joka alustavasti miettii, ketä pitäisi jututtaa ja mitkä ovat seudun tärkeimmät asiat: uitto, joku kuuluisa savotta, tukkiteiden eli ”ruukinraiteiden” selvittäminen, kortteeritalojen historiat, henkilökuvaukset jne.
 2. Jututtakaa ”kokeeksi” alustavasti yksi tai kaksi tietolähdettä.
 3. Tehkää em. haastatteluista muutama kirjoitettu tarina valmiiksi asti. Tarjotkaa niitä esim. paikallislehdelle samalla kun kutsutte yleisökokousta koolle. Valmis tarina innostaa muita: kyllä minäkin tiedän…
 4. Pitäkää avoin yleisökokous, johon voi jo  tuoda valokuvia ym. dokumentteja mukana. Muista kartta! Sen ääressä on helppo muistella. Luetaan jo tehdyt tarinat: ne innostavat muitakin kertomaan.
 5. Vanhat valokuvat ovat erinomainen keino saada ihmisten muistot liikkeelle. Jos sellaisia löytyy,  ne voi skannata ja heijastaa seinälle tai katsoa tietokoneelta. Yleensä pitäjästä löytyy joku valokuvauksen ja tietokoneiden harrastaja, joka auttaa ja voi lähteä hankkeeseen muutenkin mukaan.
 6. Muodostakaa pieniä, nimettyjä muisteluporukoita, joihin tulee kirjuriksi joku nuorempi. Anna niille muistelutehtäviä, joita voivat olla esim: eräs savottatalveni, työpäivä metsässä, meidän hevonen, isän kanssa metsätöissä, metsätili ja sen merkitys meidän taloudessa jne. Koita löytää tarinaryhmiin mukaan joku kirjuriksi, sillä vanhemmalle väelle kirjoittaminen on usein hankalaa. Tue jokaista, joka vähänkään haluaa kirjoittaa.
 7. Muistuta aina, että arkinen on tärkeää ja kaunista.
 8. Kokoontukaa säännöllisesti (kerran kuussa?) metsätarinoiden iltoihin, joissa luetaan jo valmistuneita tarinoita ja kuullaan uusia, luettujen ym. innoittamia.
 9. Yhteiset kokoontumiset ovat tärkeitä: ne luovat oivallusta yhteisestä historiasta, innostavat ja herkistävät muistia.
 10. Kopioi alueen peruskartat ja kootkaa kokoontumisten myötä niihin keskeinen tieto: missä oli isoja savotoita, missä kulkivat tukkitiet, missä olivat laanipaikat, puro- ym. uiton keskeiset paikat, kuten tammet ja kosket, mitä kortteeritaloja tunnettiin jne.
 11. Julkaiskaa monisteina tarinoita suhteellisen matalalla kynnyksellä, jotta valmista syntyy.Älkää jääkö kiinni liian isoihin projekteihin (kirjat ym), jotka tahtovat myöhästyä. On tärkeää, että tarinoita nähdään valmiina. Monisteista voi sitten koota sen kirjan nopeasti.
 12. Pitäkää näyttely: suurentakaa kertyneitä kuvia, kerätkää esineitä, pitäkää näyttelyn yhteydessä työnäytös ja tarinailta.
 13. Netti on käytännöllinen foorumi, mutta yli 50-vuotiaista vain n. puolet käyttää sitä.
 14. Olkaa yhteydessä allekirjoittaneeseen!

 

Jaakko Luoma

Soidintie 1A6

40630 JKL

014-211 145, 040-752 9688

luoma.jaakko@gmail.com

 

LIITTEET:

 

 1. Kylän ja pitäjän metsäperinne talteen.
 2. Aikakaudet metsätyössä.
 3. Merkitkäämme ruukinraiteet maastoon.
 4. Jokainen ihminen on laulun arvoinen!
 5. Oma metsäpolkuni.
 6. Kirjoita tästä: aiheita!
 7. Jos alkuun pääsy on hankalaa.

© Metsätorpanmaa ry